Doanh Nhân

GM thay “tướng” tại Việt Nam

. Farghaly sẽ lãnh đạo các hoạt động kinh doanh của GM trên toàn quốc, bao gồm cả nhà máy lắp ráp của GM đặt tại Hà Nội. Theo kế hoạch, Tổng giám đốc đương nhiệm của GM...

Read More