Tổng hợp

Tổng hợp

Nhà ngàn tỉ trên không

Xếp kế tiếp trong danh sách của Business Insider chính là penthouse ở tòa tháp One57 và vị trí thứ 5 thuộc về penthouse nằm ở tòa chọc trời cao 75 tầng CitySpire ở New...

Read More