Tag: cải cách

Nhìn từ Diễn đàn CEO 2015: Cần một “nhà nước cải cách”

Chính phủ đã giao cho VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và trong thời gian t ...
1 / 1 POSTS