Tag: chính sách

Hàn Quốc chia sẻ tri thức giúp Việt Nam hoạch định chính sách

Hàn Quốc chia sẻ tri thức giúp Việt Nam hoạch định chính sách

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Jun Dae Joo nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình là xây dựng và tăng cường năng lực quản lý và h ...
1 / 1 POSTS