Cổ phần hoá, Nhà nước rút hết vốn tại Tổng công ty Chè

“Tôi về Việt Nam hưởng Tết với nhân viên”
Hoàng Anh Gia Lai có tân Tổng giám đốc
CEO Đất Xanh Miền Trung Trần Ngọc Thành: Hướng đến những giá trị nhân bản
. Cổ phần phát hành lần đầu 37 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10. 000 đồng, trong đó 1. 200 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, chiếm 4,398% vốn điều lệ; 11. 000 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 31,862% vốn điều lệ; 23. 800 cổ phần bán cho cổ đông chiến lược, chiếm 63,74% vốn điều lệ. “Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành đều lãi”Song HàLãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty kiến nghị Chính phủ không nên “cực đoan” phải thoái vốn bằng mọi giá “Nhà nước nên thoái 100% vốn các doanh nghiệp không cần giữ”Duy CườngBình luận về kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tiêu chí và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có năng lực, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cam kết đầu tư lâu dài phát triển Tổng công ty Chè Việt Nam và theo quy định của pháp luật hiện hành

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp của Vinatea là 1.319
người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.180 người.
Bảo Quyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Chè Việt Nam.Theo đó, hình thức cổ phần hóa Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) là bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 59/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ của Vinatea là 370 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu 37 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó: 1.627.200 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, chiếm 4,398% vốn điều lệ; 11.789.000 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 31,862% vốn điều lệ; 23.583.800 cổ phần bán cho cổ đông chiến lược, chiếm 63,74% vốn điều lệ. Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tiêu chí và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có năng lực, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cam kết đầu tư lâu dài phát triển Tổng công ty Chè Việt Nam và theo quy định của pháp luật hiện hành.Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.319 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.180 người.
“Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành đều lãi”Song HàLãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty kiến nghị Chính phủ không nên “cực đoan” phải thoái vốn bằng mọi giá…“Nhà nước nên thoái 100% vốn các doanh nghiệp không cần giữ”Duy CườngBình luận về kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

Cơ chế đặc thù xây đô thị dọc tuyến Nhật Tân – Nội Bài

Theo đề án, tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài có vị trí đặc biệt quan trọng,
cùng với cầu Nhật Tân tạo nên kết nối giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội và
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.


}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Cổ phần hóavốn điều lệnhà đầu tưcổ phiếuThủ tướngviệt namChính phủCổ phầnĐầu tưcổ đông

COMMENTS