Dầu khí “đầu bảng” tiết kiệm của doanh nghiệp Nhà nước

“Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành đều lãi”
Khi nào được bán, chuyển giao doanh nghiệp nhà nước?
Sẽ buộc doanh nghiệp Nhà nước công khai 8 thông tin?
. Một số đơn vị quản lý nợ chưa chặt chẽ dẫn đến nợ khó đòi lớn, để hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển, hiệu quả sử dụng vốn thấp, cơ quan thẩm tra nhìn nhận. Hạn chế khác trong thực hành tiết kiệm, theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách là không ít các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn xảy ra tình trạng chi chưa đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức. Doanh nghiệp nhà nước Ai lãng phí, ai tiết kiệm?Nguyên HàBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2012 của Chính phủ đã được gửi đến Quốc hội Đã có 71 tập đoàn, tổng công ty “hứa” tiết kiệmTrang AnhBộ Tài chính vừa công bố danh sách các tập đoàn, tổng công ty đăng ký tiết giảm chi phí, tính đến 31/3/2012. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Một số địa phương chưa thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản, cho vay, tạm ứng nhưng chậm thu hồi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Nguyễn Lê
Chiều 11/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hành tiết kiệm , chống lãng phí trong năm 2014.Theo đó, số tiền tiết kiệm của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước được tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị là 11.129 tỷ đồng.Một số doanh nghiệp có số tiết kiệm đạt và vượt kế hoạch đặt ra như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiết kiệm được 3.613 tỷ đồng (đạt 105% kế hoạch); Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiết kiệm được 2.224 tỷ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiết kiệm được 537 tỷ đồng, Bộ trưởng Dũng cho biết.Chính phủ đã chỉ đạo từ năm 2014 trở đi, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo nêu giải pháp đã được áp dụng.Một trong 10 giải pháp chủ yếu thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015 được Chính phủ đề cập là đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước .Theo đó, kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành sẽ được hoàn thành, toàn bộ vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối sẽ được giảm và bán theo nguyên tắc thị trường.Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu, việc thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của pháp luật, tách bạch nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích cũng được Chính phủ đề cập.Đánh giá quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp có chuyển biến, song Ủy ban Tài chính – Ngân sách khẳng định chưa đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu.Hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp còn thấp, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp vẫn chậm, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Một số đơn vị quản lý nợ chưa chặt chẽ dẫn đến nợ khó đòi lớn, để hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển, hiệu quả sử dụng vốn thấp, cơ quan thẩm tra nhìn nhận.Hạn chế khác trong thực hành tiết kiệm, theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách là không ít các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn xảy ra tình trạng chi chưa đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức. Một số địa phương chưa thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản, cho vay, tạm ứng nhưng chậm thu hồi.

Tình trạng chi vượt dự toán vẫn xảy ra, còn biểu hiện chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm, để xảy ra lãng phí.Năm 2014, hệ thống kho bạc Nhà nước đã phát hiện 36.500 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối chưa thanh toán với số tiền 40 tỷ đồng, từ chối thanh toán 90 tỷ đồng vốn đầu tư do một số chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng quy định, báo cáo thẩm tra nêu con số cụ thể.Tình trạng dàn trải, chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng còn lớn vẫn chưa được xử lý triệt để cũng là hạn chế, theo cơ quan thẩm tra.Dẫn con số từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước đến 30/6/2014 là 40.590 tỷ đồng, nợ đọng xây dựng nguồn trái phiếu Chính phủ là 4.004 tỷ đồng.Nhìn nhận nguyên nhân của những hạn chế, cơ quan thẩm tra đánh giá việc thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hạn chế, xử lý vi phạm chưa nghiêm minh, triệt để.

Phải chốt việc bán cổ phần theo lô trong tháng 5

Phó thủ tướng yêu cầu phải phân loại doanh nghiệp dự kiến bán cổ phần theo lô theo lĩnh
vực, ngành, nghề kinh doanh; nhà nước cần nắm giữ hay không cần nắm giữ;
quy mô về vốn, tài sản.
Song Hà
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần theo lô.Trước đó, cuối tháng 4/2015, Phó thủ tướng cũng đã có chỉ đạo về xử lý kiến nghị, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó nhấn mạnh việc thoái vốn theo lô nhằm tìm kiếm nhà đầu tư lớn, có đủ tiềm lực, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa và Nhà nước bán được hết số cổ phần định bán.Đây là vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trên thực tế Chính phủ đã cho thực hiện ở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và thí điểm đối với một số trường hợp cá biệt, bước đầu thành công.


Doanh nghiệp nhà nước: Ai lãng phí, ai tiết kiệm?Nguyên HàBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2012 của Chính phủ đã được gửi đến Quốc hội…Đã có 71 tập đoàn, tổng công ty “hứa” tiết kiệmTrang AnhBộ Tài chính vừa công bố danh sách các tập đoàn, tổng công ty đăng ký tiết giảm chi phí, tính đến 31/3/2012…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuốc hộiTrái phiếu chính phủKho bạc Nhà nướcDoanh nghiệp nhà nướcCổ phần hóaBộ Tài chínhviệt namChính phủCổ phần

COMMENTS