Tag: hàn quốc

Samsung và câu chuyện “truyền ngôi” chỉ có ở Hàn Quốc

. Tuy nhiên, quy tắc văn hóa của các chaebol khiến ông không được chính thức làm chủ tịch khi cha ông vẫn còn sống. Samsung côn ...
Hàn Quốc chia sẻ tri thức giúp Việt Nam hoạch định chính sách

Hàn Quốc chia sẻ tri thức giúp Việt Nam hoạch định chính sách

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Jun Dae Joo nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình là xây dựng và tăng cường năng lực quản lý và h ...
2 / 2 POSTS