Khi nào được bán, chuyển giao doanh nghiệp nhà nước?

“Doanh nghiệp nhà nước làm méo mó thị trường”
“Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành đều lãi”
Sẽ buộc doanh nghiệp Nhà nước công khai 8 thông tin?
“Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành đều lãi”Song HàLãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty kiến nghị Chính phủ không nên “cực đoan” phải thoái vốn bằng mọi giá Bộ ngành, địa phương sẽ rốt ráo “soi” doanh nghiệp nhà nướcBảo QuyênBan hành nghị định về giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trong đó đề cao vai trò bộ chủ quản và địa phương “Nhà nước nên thoái 100% vốn các doanh nghiệp không cần giữ”Duy CườngBình luận về kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Ngoài việc bán, Chính phủ cũng cho phép giao hoặc chuyển giao doanh nghiệp nhà nước khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Ngoài việc bán, Chính phủ cũng cho phép giao hoặc chuyển giao doanh nghiệp nhà nước khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
Bảo Anh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có hiệu lực từ 1/3/2015.Theo đó, việc bán công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên không phụ thuộc vào quy mô vốn nhà nước, miễn là doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc thuộc diện cổ phần hóa trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không thực hiện cổ phần hóa được.Nghị định nêu rõ, việc bán các đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên thuộc diện bán bộ phận doanh nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bộ phận doanh nghiệp còn lại.Đối với giao công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên cho tập thể người lao động khi đáp ứng 3 điều kiện: Giá trị tổng tài sản ghi trên sổ kế toán dưới 15 tỷ đồng; không có lợi thế về đất đai; thuộc diện giao doanh nghiệp trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Riêng việc chuyển giao công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên phải đáp ứng 3 điều kiện: Là doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực kinh doanh chính hoặc có liên quan chặt chẽ tới ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty tiếp nhận chuyển giao; không thuộc diện giải thể hoặc mất khả năng thanh toán; thuộc diện chuyển giao doanh nghiệp trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt.Đáng chú ý, nghị định quy định các đơn vị không được bán lại doanh nghiệp trong thời gian quy định của hợp đồng.Việc lựa chọn phương thức bán doanh nghiệp sẽ ưu tiên theo các hình thức: Bán đấu giá có kế thừa công nợ; bán đấu giá không kế thừa công nợ; bán thỏa thuận trực tiếp có kế thừa công nợ; bán thỏa thuận trực tiếp không kế thừa công nợ. Ưu tiên bán cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp nếu tập thể người lao động trong doanh nghiệp trả giá bằng người mua khác trong lần đấu giá cuối cùng.
doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành đều lãi”Song HàLãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty kiến nghị Chính phủ không nên “cực đoan” phải thoái vốn bằng mọi giá…Bộ ngành, địa phương sẽ rốt ráo “soi” doanh nghiệp nhà nướcBảo QuyênBan hành nghị định về giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trong đó đề cao vai trò bộ chủ quản và địa phương…“Nhà nước nên thoái 100% vốn các doanh nghiệp không cần giữ”Duy CườngBình luận về kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới…


Lại thêm trung tâm hành chính nghìn tỉ!

Mô hình trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng


 TỪ KHÓA
Cổ phần hóaChính phủCổ phần

COMMENTS