Tag: lienvietpostbank

Tổng tài sản của LienVietPostBank tăng 14 lần so với khi thành lập

Báo cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho thấy, sau 7 năm đi vào hoạt động (28/3/2008 – 2 ...
1 / 1 POSTS