Tag: mô hình

Giám đốc Fulbright: Nguy cơ quay lại mô hình tăng trưởng kiểu cũ

“Trên nền tảng này, tôi thấy có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có mối nguy hiểm là n ...

Đâu là mô hình nhà cho thuê mà nước ta nên áp dụng?

Do vậy, có thể nói hợp đồng Jeonse bản chất là một thỏa thuận mua lại (repo), trong đó chủ nhà vay mượn từ người thuê nhà, với ngô ...
2 / 2 POSTS