Năm nay phải cổ phần hoá xong 432 doanh nghiệp

HDBank dành 10 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
MobiFone và VNPost thành doanh nghiệp hạng đặc biệt
Doanh nghiệp địa ốc mạnh tay với kế hoạch 2015
Các “ông lớn” phải báo cáo việc sử dụng vốn cổ phần hoáNgô TrangCác tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình các khoản chênh lệch bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa “Thị trường chứng khoán thế này thì cổ phần hóa thế nào?”Lê ThúyMột số cản trở đối với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1/2015.
Song Hà
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, vừa ký quyết định ban hành nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 của cơ quan này.Theo đó, một trong những trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nướcĐồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014 – 2015 theo phương án, đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt, tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014 của Thủ tướng rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc giai đoạn 2016 – 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2015.Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014 của Chính phủ đối với những bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý 2/2015.Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Ban Chỉ đạo là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Nghị quyết của Chính phủ và đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt; tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2016 – 2020 trong quý 4/2015.
Các “ông lớn” phải báo cáo việc sử dụng vốn cổ phần hoáNgô TrangCác tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình các khoản chênh lệch bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa…“Thị trường chứng khoán thế này thì cổ phần hóa thế nào?”Lê ThúyMột số cản trở đối với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước hiện nay…
 TỪ KHÓA
Vũ Văn NinhVinashinDoanh nghiệp nhà nướcCổ phần hóaDanh mụcThủ tướngChính phủCổ phầnxây dựngtái cơ cấu


Doanh nghiệp địa ốc mạnh tay với kế hoạch 2015

Thị trường bất động sản mới chớm phục hồi, nhiều doanh nghiệp đã tự tin đặt kế hoạch doanh thu “khủng”


COMMENTS