Tag: nhà nước

Cổ phần hoá, Nhà nước rút hết vốn tại Tổng công ty Chè

. Cổ phần phát hành lần đầu 37 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10. 000 đồng, trong đó 1. 200 cổ phần bán ưu đãi cho người l ...

Vinamilk kiến nghị giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước

. Do đó, theo bà Liên, Vinamilk mong muốn Quốc hội xem xét lại điều khoản này để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay cho do ...

Nhìn từ Diễn đàn CEO 2015: Cần một “nhà nước cải cách”

Chính phủ đã giao cho VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và trong thời gian t ...
3 / 3 POSTS