Nhiều doanh nghiệp dùng “tiền hỗ trợ” sai mục đích

Nhiều lỗ hổng quản lý tài chính tại doanh nghiệp nhà nước
Hơn 19 nghìn doanh nghiệp ra đời trong quý 1
Doanh nghiệp FDI “kêu” chất lượng nhân lực Việt
. Cần thiết thì yêu cầu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương. Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổ chức rà soát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không có phương án sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt và không thuộc diện cổ phần hóa năm 2015, báo cáo Thủ tướng quyết định việc điều chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các đơn vị này về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Đồng thời đề xuất biện pháp thu hồi và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp không đúng quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo tổng hợp số thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến nay, trong đó thu, chi qua từng năm, phân tích số vốn Nhà nước đã “bán” trong các doanh nghiệp so với tổng số vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp này và số vốn cần “bán”, số cần “bán” tiếp trong thời gian tới

Tổng công ty Hàng hải là một trong những đơn vị sử dụng sai Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp .
Bảo Quyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ đạo về hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong năm 2014.Theo đó, việc bổ sung vốn điều lệ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn thiếu so với số vốn điều lệ đã được duyệt từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trước khi hạch toán tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Đối với các đơn vị tập đoàn, tổng công ty sử dụng Quỹ chưa đúng, kể cả tăng vốn điều lệ như: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1…, Thủ tướng yêu cầu các bộ chỉ đạo Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo và kiểm điểm trách nhiệm không thực hiện đúng quy định. Cần thiết thì yêu cầu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương.Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổ chức rà soát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không có phương án sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt và không thuộc diện cổ phần hóa năm 2015, báo cáo Thủ tướng quyết định việc điều chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các đơn vị này về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.Đồng thời đề xuất biện pháp thu hồi và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp không đúng quy định.Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo tổng hợp số thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến nay, trong đó thu, chi qua từng năm, phân tích số vốn Nhà nước đã “bán” trong các doanh nghiệp so với tổng số vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp này và số vốn cần “bán”, số cần “bán” tiếp trong thời gian tới.
Doanh nghiệp chần chừ tái cơ cấu chưa được xử lý để làm gươngNguyễn LêQuốc hội giám sát tối cao về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và hệ thống ngân hàng…Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nướcHoài NgânHàng loạt công việc quan trọng liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sẽ được tiến hành ngay trong năm 2012…

Đổi nhà đầu tư Dự án nhiệt điện Nam Định

Dự án Nhiệt điện Nam Định được xây dựng tại 2 xã Hải Châu và Hải Ninh
(huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có tổng công suất 2.400 MW, gồm 4 tổ máy,
mỗi tổ máy 600 MW.


(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Doanh nghiệp nhà nướcCổ phần hóaBộ Tài chínhvốn điều lệThủ tướngĐầu tưxây dựng

COMMENTS