Nhiều thay đổi trong đề án tái cơ cấu Petro Vietnam

Quảng cáo kiểu xì tin
Vợ diễn viên Bình Minh, doanh nhân Lê Anh Thơ: Duy trì năng lượng tích cực làm phụ nữ luôn trẻ
Doanh nhân Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty : “Tôi tự hào khi cùng người dân ly nông bất ly hương”
. Cũng trong thời gian này, sẽ tiến hành thoái vốn của Petro Vietnam tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) xuống còn 36% vốn điều lệ của PVC. Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn của Petro Vietnam nắm giữ tại Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí lên 51% và điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn của Petro Vietnam tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) lên 29%. Petro Vietnam tiếp tục nắm giữ 25,34% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí. Cũng theo quyết định trên, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ

Thủ tướng cũng yêu cầu Petro Vietnam nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các
đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô
hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu
quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ.
Nguyên Hà
Cổ phần hoá Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, chuyển Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH Hai thành viên, tổ chức lại đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi…là những nội dung chính trong Quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án “tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” vừa được Thủ tướng ký ban hành. Theo đó, từ năm 2015 đến hết năm 2017, thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Petro Vietnam và chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH Hai thành viên, Petro Vietnam nắm giữ 51% vốn điều lệ hoặc cổ phần hóa công ty, Petro Vietnam nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ. Cũng trong thời gian này, sẽ tiến hành thoái vốn của Petro Vietnam tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) xuống còn 36% vốn điều lệ của PVC.Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn của Petro Vietnam nắm giữ tại Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí lên 51% và điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn của Petro Vietnam tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) lên 29%.Petro Vietnam tiếp tục nắm giữ 25,34% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí.Cũng theo quyết định trên, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ.Đồng thời, Petro Vietnam phải báo cáo Thủ tướng cụ thể về doanh nghiệp cấp 4 cần tạm thời duy trì, ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, và lý do cần tạm thời duy trì là doanh nghiệp cấp 4 của Tập đoàn.
Chính thức cấm Petro Vietnam rót vốn vào bất động sản, ngân hàngNguyên AnhChính phủ không cho phép Petro Vietnam góp vốn vào doanh nghiệp hoặc dự án bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm…Petro Vietnam sẽ tái cơ cấu thế nào?Hoài NgânThoái vốn ngoài ngành và tập trung cho ngành nghề chính là nội dung chính trong kế hoạch tái cơ cấu…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Nhiều doanh nghiệp dùng “tiền hỗ trợ” sai mục đích

Tổng công ty Hàng hải là một trong những đơn vị sử dụng sai Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.
Bảo Quyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ đạo về hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong năm 2014.Theo đó, việc bổ sung vốn điều lệ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn thiếu so với số vốn điều lệ đã được duyệt từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trước khi hạch toán tăng nguồn vốn chủ sở hữu. TỪ KHÓA
Petro VietnamCổ phần hóavốn điều lệThủ tướngviệt namCổ phầnpvcdầu khítái cơ cấuthoái vốn

COMMENTS