Phổ điểm môn Ngoại ngữ thấp cho thấy đề thi chưa được chuẩn bị kỹ

Eximbank: Vì sao lại thế?
Nhà ngàn tỉ trên không
19/03: Bản tin 20 giờ qua
. Ví dụ, một số trường có yêu cầu đầu vào cao như Đại học Bách khoa Hà Nội hay Đại học Xây dựng Hà Nội, vốn có khá nhiều kinh nghiệm tổ chức thi riêng (cho các chương trình kỹ sư tài năng, chất lượng cao) cuối cùng, rất tiếc vẫn sử dụng kỳ thi chung của Bộ.  Có lẽ từ năm tới, Bộ Giáo dục nên bỏ quyền phê duyệt và để các trường hoàn toàn tự quyết và tự chịu trách nhiệm về phương án tuyển sinh của mình. Thứ hai, về vấn đề tự chủ tuyển sinh, mặc dù với quy định năm nay, các trường đã có thể được chủ động lựa chọn nội dung, cách tuyển sinh nhưng cuối cùng chỉ có 2 trường là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học FPT chọn phương án tổ chức một kỳ thi riêng bên cạnh kỳ thi của Bộ

Thứ hai, về vấn đề tự chủ tuyển sinh, mặc dù với quy định năm nay, các trường đã có thể được chủ động lựa chọn nội dung, cách tuyển sinh nhưng cuối cùng chỉ có 2 trường là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học FPT chọn phương án tổ chức một kỳ thi riêng bên cạnh kỳ thi của Bộ. Tỷ lệ chưa đến 1% (2 trường trong tổng số hơn 200 trường) trên cả nước tổ chức thêm kỳ thi riêng là quá ít.

Tỷ lệ này một mặt phản ánh sự thụ động của các trường, mặt khác cũng có thể lý giải là bởi Bộ Giáo dục vẫn giữ quyền phê duyệt phương án khiến cho nhiều trường e ngại. Ví dụ, một số trường có yêu cầu đầu vào cao như Đại học Bách khoa Hà Nội hay Đại học Xây dựng Hà Nội, vốn có khá nhiều kinh nghiệm tổ chức thi riêng (cho các chương trình kỹ sư tài năng, chất lượng cao) cuối cùng, rất tiếc vẫn sử dụng kỳ thi chung của Bộ. Có lẽ từ năm tới, Bộ Giáo dục nên bỏ quyền phê duyệt và để các trường hoàn toàn tự quyết và tự chịu trách nhiệm về phương án tuyển sinh của mình.

Nói gì thì nói, kỳ thi “2 trong 1” năm nay là một thành công lớn và tinh thần đổi mới của nó cần tiếp tục được phát huy trong các năm tiếp theo; không chỉ ở hoạt động tuyển sinh mà còn ở nhiều hoạt động khác của giáo dục đại học.

Phạm Hiệp Nghiên cứu sinh, Đại học Văn hoá Trung Hoa, Đài Loan

Ngưỡng xét tuyển đại học 15 điểm khiến ‘cả làng đều vui’

Ông Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM cho rằng 15 là mức điểm an toàn cho tất cả trường đại học.


COMMENTS