Tag: quốc gia

VietinBank lần thứ 3 đạt Thương hiệu Quốc gia

Tổng tài sản của VietinBank hiện nay đã đạt trên 630. 000 tỷ đồng (tương đương gần 30 tỷ USD) và là ngân hàng thương mại có vốn ch ...
1 / 1 POSTS