Tag: tăng trưởng

Đằng sau sự tăng trưởng thần kỳ của kinh tế quý 1

Đặc biệt, khai khoáng tăng đến 6,7% so với cùng kỳ, cùng kỳ năm trước lại giảm 2,9%, trong đó riêng dầu thô sản lượng khai thác đạ ...

Giám đốc Fulbright: Nguy cơ quay lại mô hình tăng trưởng kiểu cũ

“Trên nền tảng này, tôi thấy có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có mối nguy hiểm là n ...
2 / 2 POSTS