Tin tức BDS

Tin tức BDS

Ai được mua nhà Nhà nước?

Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệu lực từ 6/6/2013) của Chính phủ, công chức nhà nước là một trong những đối tượng...

Read More