Tp.HCM: Chấp thuận phương án triển khai xây dựng bảng giá đất 2014

UBND Tp.HCM vừa chấp thuận phương án triển khai xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở

Cuộc sống văn minh hiện đại tại dự án Gem Riverside Quận 2
Dự án Palm Garden Keppel Land quận 2 giàu tiềm năng
Dự án căn hộ SaiGon Metro Mall “Đúng lúc, Đúng chổ và Đúng Giá”

UBND Tp.HCM vừa chấp thuận phương án triển khai xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Cục Thuế TP, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.

Chấp thuận phương án triển khai xây dựng bảng giá đất 2014
Về cơ bản, bảng giá đất mới chỉ điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường mới đầu tư, nâng cấp, mở rộng.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thu thập nguồn dữ liệu giá đất chuyển nhượng; tổ chức nghiên cứu thí điểm việc phân vùng giá trị đất tại quận 6, quận 9, quận Bình Thạnh.

Căn cứ kết quả nghiên cứu thí điểm tại 3 quận nêu trên, giao Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất TP phân tích, đánh giá kết quả, trình UBND TP xem xét trước khi cho chủ trương triển khai việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn TP theo hướng phân vùng giá trị đất

Về cơ bản, bảng giá đất mới vẫn giữ nguyên mặt bằng giá đất năm 2013, chỉ bổ sung những tuyến đường mới được đặt tên; điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường mới đầu tư, nâng cấp, mở rộng; Điều chỉnh một số trường hợp cá biệt khi giá đất phi nông nghiệp tại vị trí thấp nhất trong bảng giá đất hiện nay thấp hơn giá đất nông nghiệp cùng vị trí.

COMMENTS